Thora Borch

Sanger av

Thora Borch

(1832-1923)

Turné 2024

støttet av


Sanger av Thora Borch

Thora Borch (1832-1923)

Thora var en kvinne av sin tid, men i en spesiell tid for Norge.

Hun var gift med billedhugger Christopher Borch, og levde hele sitt voksne liv i sentrum av den Nordiske kunstner-eliten. Ekteparet Borch bodde flere lengre perioder i Roma, der de var ivrige i den Nordiske foreningen sammen med blant annet Bjørnson, Ibsen, Grieg og Lie.

 

Thora var husmor, sangerinne, komponist og piano- og sanglærer. Ofte underholdt hun i selskaper med sin sang, for hun var kjent for sin vakre stemme både i Norge og i utlandet.

 

Ekteparet oppholdt seg også i Danmark i lengre perioder. Deter nok derfor hun er mer kjent i Danmark enn i Norge. Hun komponerte melodier til Grundtvigs salmer, deriblant «Skyene gråner og løvet falder», en salme som stadig blir brukt i Danmark i adventstiden.

 

Salmen «Skyene gråner og løvet falder» har også inspirert Tsjajkovskij, som oppholdt seg flere ganger i Roma på samme tid som Ekteparet Borch bodde der.. Han har trolig hørt salmen sunget av Thora og benyttet seg av salmen i sin komposisjon Passé lointain nr. 17 i opus 72. En samling med 18 klaverstykker.

 

Vi, Cecilie C. Ødegården og Kristin Lunde, har samlet de fleste av hennes sanger og spilt dem inn i dette albumet.

 

Noen av sangene ble utgitt i hennes samtid, godt hjulpet av hennes venn Ludvig M. Lindeman, som arrangerte melodiene for piano. Mens andre kun finnes i håndskrevne notater. Vi har prøvd etter beste evne å tolke noter og gotisk håndskrift for å kunne sette lys på hennes verker.


TURNÉ 2024, flere datoer og konsertsteder legges til!

Bjerkebæk 26. mai 2024

Høvik Operakafé 27. mai 2024

Skoger Kirke 28. august 2024

Haugerud Seniorsenter 15. oktober 2024

Asker Bibliotek 25. oktober 2024